Str. Mihail Kogalniceanu nr. 39

Scoala gimnaziala Colonel Constantin Langa

Istoric

Comuna Miroslava, cu satele componente, face parte din categoria aşezărilor amintite în primele documente istorice ale secolelor XIV – XV, din grupa localităţilor ce formează o adevărată fâşie care traversează Poarta Tg. Frumos şi se prelungeşte pe sub „coasta Iaşilor” până spre vechea capitală a Moldovei.

Comuna Miroslava este situată în partea centrală a judeţului Iaşi,  la 30 de kilometri de râul Prut, pe care se află frontiera Uniunii Europene şi graniţa dintre România şi Republica Moldova.

Face parte din comunele de talie mare ale judeţului , are o suprafaţă de 8270 ha și o populaţie de 12.150 locuitori, cuprinzțnd 13 sate: Balciu, Brătuleni, Ciurbeşti, Corneşti, Dancaş, Găureni, Horpaz, Miroslava, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, Valea Ursului, Voroveşti.

Localitatea Miroslava este sat centru de comună, atestat documentar din anul 1579, situat în partea centrală a judeţului Iaşi, la doar 5 km de municipiul Iași.  Zona care altădată delimita satul de oraş este acum un adevărat cartier de vile elegante şi cochete, în plină dezvoltare.

Comuna este inclusă în Zona Metropolitană Iaşi care cuprinde municipiul Iaşi şi 13 comune învecinate acestuia, în scopul creării de noi oportunităţi de afaceri, al atragerii de investiţii mai consistente şi al coordonării mai bune a proiectelor de mediu şi infrastructură.

În comună sunt 3 unităţi şcolare cu personalitate juridică: Şcoala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava, Şcoala gimnazială „Dimitrie Anghel” Corneşti, Liceul tehnologic „Mihail Kogălniceanu” Miroslava.

Şcoala “Colonel C. Langa“ Miroslava are în componenţă următoarele structuri:

  •     Şcoala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava;
  •     Grădiniţa cu program normal şi prelungit Miroslava;
  •     Grădiniţa cu program normal și prelungit Valea Adâncă;

Şcoala “Colonel C. Langa“ Miroslava

a luat fiinţă la data de 01.09.1904. A fost construită de către colonelul Constantin Langa, proprietarul moşiei Langa, care a donat şcolii şi 6,5 ha teren (anexăm la final actul de donaţiune).

Iniţial şcoala a fost prevăzuta cu o singură sală de clasă şi o cancelarie, celelalte trei încăperi fiind camerele de locuit ale învăţătorului. Acestea au fost transformate după cel de-al II-lea război mondial în săli de clasă. În perioada anilor 1970 au mai fost construite încă două săli de clasă.

În  anul  2003  şcoala  a  intrat  în  consolidare,  redimensionare şi  extindere  prin  Programul de reabilitare a şcolilor din mediul rural, finanţat de Banca Mondială. A fost construit un spaţiu pentru centrala termică şi un grup sanitar.

În prezent şcoala cuprinde 7 săli de clasă, un laborator informatică, cancelarie, birou director, secretariat.

 

Grădiniţa cu program normal Miroslava

a fost construită în anul 1974 de către I.A.S. Miroslava, cuprinzând trei săli pentru grupele de preşcolari.

În anul şcolar 1999 – 2000 s-a făcut transferul clădirii din patrimoniul I.A.S Miroslava către Şcoala „Colonel Constantin Langa” Miroslava. În decembrie 2007, clădirea a intrat în reparaţii capitale, având în prezent 5 săli de grupă, cancelarie, grup sanitar interior. In septembrie 2020 s-a finalizat o nouă clădire cu 4 săli de grupă, construită de Primăria Miroslava prin PNDL.

Grădiniţa cu program normal Valea Adâncă (1926) a fost reparată şi extinsă de către Primăria Miroslava şi are 2 săli de clasă. A funcţionat ca şcoală cu clasele I- IV, învăţământ simultan, până în 2010. În 2012 s-a finalizat construcţia unei grădiniţe moderne, cu trei săli de grupă, grup sanitar interior, apă curentă, centrală termică electrică.