Str. Mihail Kogalniceanu nr. 39

Scoala gimnaziala Colonel Constantin Langa

ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2024-2025

20 Mai 2024
ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2024-2025 scoala-cl-miroslava.ro

În perioda 27-31 mai 2024 se fac înscrieri la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Colonel Constantin Langa” Miroslava conform următorului programului cu publicul:

LUNI-JOI: 8.00-16.00

VINERI: 8.00-14.00

Documente necesare înscrierii sunt:

 1. Cerere tip
 2. Certificat de naștere copil copie și original
 3. Cărți de identitate părinți/ tutori/ reprezentanți legali copie și original
 4. Adeverințe salariat părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 5. Certificat medical/ scrisoare medicală în cazurile copiilor cu handicap
 6. Acte doveditoare în cazul familiei monoparentale copie și original

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la 01.09.2024;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 6. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
  • cu certificat de handicap;
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 7. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.